Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi'nden Kamuoyuna: "Tiyatro, Antidemokratik Yöntemlerle Yaşatılamaz"

Nisan ayından bu yana devam edegelen zorlu süreçte, Türkiye’nin her tarafından yüzlerce bağımsız tiyatronun hak temelli mücadelesinde ve çözüm arayışında sesi olan Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, bu temsiliyeti görmezden gelinerek Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen tiyatro politikası oluşturma sürecinin ısrarla dışında bırakılmaktadır.

Metropollerde faaliyet gösteren bağımsız tiyatro ekiplerinin yanı sıra Anadolu’da tiyatroyu var eden tiyatro topluluklarının gönüllü katkıları ve ortak akıllarıyla, tiyatromuzun sorunlarını çözmeye ve toplumsal diyaloğu oluşturmaya çaba gösteren Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’nin temsiliyetinin olmadığı bir Tiyatro Kurulu’nun da tüm tiyatro emekçilerini temsilden yoksun olduğu, dolayısıyla meşruiyetinin baştan tartışmalı olduğu açıktır.

Meslektaşlarımızı ve tiyatro örgütlerini, Anadolu’nun dört bir yanından tiyatro emekçilerinin söz hakkını görmezden gelen bu yapılanma konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na uyarıda bulunmaya ve temsiliyetimizin görünür kılınması yönünde baskı oluşturmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.