Tiyatro Kooperatifi Bakanlık'tan Yeni Taleplerde Bulundu


Tiyatro Kooperatifi pandemi sürecinde özel tiyatroların yaşadığı sorunların çözümü için yapılan yardımların yetersiz gelmesi nedeniyle yeni taleplerde bulundu.

Özellikle özel tiyatrolara devlet yardımı dağıtımında yaşanan sıkıntılar nedeniyle destekten faydalanan ve faydalanamayan bütün tiyatrolar duruma tepki gösterdi.

Tiyatro Kooperatifi yaşanan bütün sorunlarla ilgili hem sorularını hem de taleplerini Kültür Bakanlığı'na iletti:

  • Desteklenen oyunların seçiminde kullanılan kriterler nedir?
  • Desteklenen oyunların seçiminde kullanılan kriterlere uyumluluğu değerlendiren kurulda görev alan kişi veya kurumlar kimlerdir?
  • Başvurusu olumlu sonuçlanan her bir tiyatroya ayrılan bütçe nedir, bütçenin aktarımı ne zaman yapılacaktır?
  • Destek başvurusu olumlu sonuçlanmayan tiyatrolar, seçim kriterleri kapsamında başvurunun olumsuz sonuçlanma nedenini öğrenmek istemektedir. Hem şeffaflık prensibi hem de bir sonraki destekten yararlanabilmek, desteğin kriterlerine uyumlanmak ve gereken iyileştirmenin yapılabilmesi için, başvurusu olumsuz sonuçlanan tüm tiyatrolara seçim kriterleri kapsamında bilgi vermenizi rica ederiz.
  • Türkiye çapında tüm özel tiyatrolarla aynı sorunları yaşadığımı gerçeğinden yola çıkarak; 60 özel tiyatronun dahil olduğu ve bir örneklem olarak değerlendirilebilecek Kooperatif özelinde, ortaklarımızın %43'ü desteğe başvurmuştur. Başvuruda bulunmayan ortaklarımızın %50'si 'vergi veya Sgk borcu bulunmaması' şartının aranması sebebiyle desteğe başvuramamıştır. Eğer başvuru kriterlerinde  'vergi veya Sgk borcu bulunmaması' ve bu dönemde bir maliyet kalemi olan 'İTO kaydı şartı' bulunmasaydı, başvuruda bulunan tiyatroların oranı %72 olabilecekti. Konuyu tekrar bilgi ve değerlendirmenize sunarız.