KARADENİZ TİYATROLAR BİRLİĞİ'NDEN MEKTUP VAR


Covid-19 nedeniyle kültür sanat yardımlarına hükümet tarafından yeni maddeler eklenerek dağıtılma kararı alındı. Bu kararla birlikte Gerçek kişi, vakıf ya da dernek gibi amatör tiyatrolara yardım yapılmamasına karar verildi.

Zaten zorda olan amatör tiyatrolar adına Karadeniz Tiyatrolar Birliği Başkanı Atilla Özgen ve yönetim kurulu üyesi Can Tazebaş hem hükümete hem de halka dertlerini duyurmak için bir bildiri yayınladı:
"Amatör Tiyatrolar bulundukları bölgelerde halkın sanatla olan en önemli bağlarından bir tanesidir. Asıl işlerinden bağımsız olarak bir araya gelen insanların herhangi bir karşılık beklemeksizin yürüttükleri bu faaliyet kültürün yaşatılması için kullanılan en önemli araçtır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kuruluş amaçlarından bir tanesi de halkın kültür ve sanatla olan ilişkisini güçlendirmek, onların daha fazla sanat üretmesi için ön ayak olmaktır. Bu amaçla gerekli örgütlenmeyi de Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri vasıtasıyla bizzat Bakanlık yürütür. 

Hal böyleyken insanların kendi çabalarıyla bir araya gelip, ortaya çıkardıkları böyle bir sanat organizasyonuna küçük de olsa bir destek sağlamak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncelikli görevlerinden biri olmalıdır. 

Ayrıca Anayasanın 64. Maddesi 'Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gerekli tedbirleri alır.' hükmüne yer vermektedir.

Amatör Tiyatrolara maddi desteğin kesilmesi tüm dünyada görülen pandemi dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belki de ekonomik tedbirler çerçevesinde alınan bir karardır. 

Ancak unutulmamalıdır ki, sanat tam da bu gibi olağanüstü haller sonrasında insanların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak ve normalleşmeyi hızlandırmak için akla gelen ilk yol ve en hızlı iyileştirme aracıdır. Amatör tiyatrolardan desteğin çekilmesi belki de bu olumsuz sürecin iyileştirilmesinde zafiyet oluşturacaktır.

Yukarıda saydığımız gerekçeler ışığında taleplerimiz şunlardır:

- Amatör Tiyatro desteğinin mevcut Yönetmeliğe yeniden eklenmesi, Devlet desteğinin sürdürülmesi;

-Amatör Tiyatro gruplarının oynadığı oyunların telif ücretlerinin (Yazara ödenen) Kültür ve Turizm Bakanlığınca ödenmesi;

-Amatör Tiyatro gruplarının oyunlarını oynayabilmeleri için salon desteği sağlanması (Bakanlığa ait salonların bulunduğu iller ve ilçelerde haftanın belli günlerinde ücretsiz gün tahsisi, Yerel Yönetimlere ait salonların olduğu il ve ilçelerde yapılacak bir protokol ile ücretsiz gün tahsisi)

-Dekor, Kostüm ve Aksesuar desteğinin sağlanması, (Devlet Tiyatroları ve Opera Bale Müdürlükleri ile bir protokol hazırlanarak sezon sonunda repertuardan kalkan oyunlara ait dekor, kostüm ve aksesuarların Amatör Tiyatro gruplarına devredilmesi)

-Amatör Tiyatro gruplarının oynayacakları oyunların afiş, broşür ve davetiyelerinin o illerde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince bastırılmasını istiyoruz."