ÖZEL TİYATROLAR KAYIT ALTINA ALINIYOR


Resmî Gazete'de yayınlanan yürürlüğe giren "Özel Tiyatroların Kayıt İşlerine Dair Yönetmenlik" ile özel tiyatrolar kayıt altına alınıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı özel tiyatrolardan bilgi ve belge toplayarak bütün özel tiyatroları tek bir sistem altında toplayacak. Toplanan bu kayıtlarla özel tiyatrolar ile daha sağlam ilişkilerin kurularak iletişim halinde kalması sağlanacak. 


Güzel Sanatlar Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlacak olan formlar doldurulduktan sonra istenilen belgeler toplanarak teslim edilecek. Belgelerinde eksiklik olan tiyatrolar özel tiyatro kapsamında değerlendirilmeyecek. 
Her yıl 1-31 Ocak tarihlerinde bilgiler güncellenerek kayıtların güncel tutulması sağlanacak. Güzel Sanatlar Müdürlüğü'nün internet sitesinden doldurulacak formun haricinde istenilen bilgiler de açıklandı:


Ticaret Odası'ndan son bir ay içinde alınmış, başvuru sahibinin adı soyadı, adresi, faaliyet konusu, işe başlama ve tescil tarihi bilgilerinin yer aldığı Sicil Tasdiknamesi ve Faaliyet Belgesi.

- Başvuran kişinin başvuru yapan özel tiyatro adına yetkili olduğuna dair imza sirküsünün örneği.

- Özel tiyatronun çalıştırdığı sigortalı personel bilgileri.

-Mülkiyeti kendisine ait tiyatro salonu olarak kullanan tiyatrolar için mekanın tapu örneği.

- Bir yıldan az olmamak kaydıyla kiralamış olduğu yeri tiyatro salonu olarak kullanan özel tiyatrolar için kira sözleşmesi örneği.

Belgelerin toplandıktan sonra 15 gün içinde toplanarak Bakanlığa teslim edilmesi istenecek.

Bu sayede her yıl verilen destek ödemeleri için gereken bilgi ve belgeler de toplanmış olacak.