ÖZEL TİYATRONUN SORUNLARI MECLİSE TAŞINDI


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Son yıllarda özel tiyatroların başedilemez hale gelen sorunları Meclis'te gündeme getirildi. Meclis İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal konuyu gündeme getirerek çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.

Erkan Haberal'ın konuşmasından başlıklar:


"Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli, kültürdür" 


"Günümüzde ne yazık ki tarihimizle tezat olarak sanat ile yoğrulan bir toplum değiliz sanata ve sanatçıya at gözlüğüyle bakma huyundan bir türlü kurtulamıyoruz eğitim sistemimiz maalesef sanatı yeterince öğretir ve destekler nitelikte değildir."

"Şöyle yazarsan böyle çizersen benim sevdiğim gibi sanat icra edersen sanat olur düşüncesi bir çok yeteneğin önü kesilmiş oluyor. Bunlara uymayan özgürce işini yapan sanatçılarımız ise sansüre uğramak ve dahası eleştiri lincine maruz kalmak gibi tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Popülerlik ve meşhurluk peşinde koşan sözde sanat icracıları ise sanatçı diye sunuluyor."

"Bakanlığımızın Özel Tiyatrolara verdiği desteği yadsıyamaz yok sayamayız. Fakat 261 özel tiyatroya sağlanan 5 - 6 milyonluk desteğin yaraya merhem olmayacağı bütün açıklığı ile ortadadır. Sanatçı geçinen insanların aylık gelirleri devasa rakamlara denk gelirken, 250 özel tiyatroya yapılan destek ise o meşhurların aylık kazancının bölünmüş hali olduğunu da unutmayalım. Tiyatroların üzerindeki ekonomik yükü ne kadar azaltırsak sanatsal üretimin de o kadar artacağını unutmayalım."

"Türk operası bir Dünya Markası olabilir. Dünya markası olan Opera sanatçılarımız vardır ki Sayın Genel Müdür bunun en güzel örneklerindendir. Dünyanın çoğu ülkesinde sadece bir opera varken ülkemizde tam 6 adet opera vardır. Bu potansiyeli çok
akıllıca değerlendirip, özelikle konservatuvarlardan yetiştirdiğimiz gençlerimizin önünü açarak boş kadroları da doldurarak, başarılı sanatçılarımızın tecrübelerini aktararak, bir dünya markası olmamız kaçınılmaz hale gelecektir."

"Bir Ankara Milletvekili bir Başkentli olarak Ankara'ya dünyanın gıpta edeceği bir opera binası yapılması arzusundayım. Mevcut tarihi bina Türk Sanat ve Musiki Müzesi olarak değerlendirilip yeni bir muhteşem opera binası ile tüm dünyaya Ankara'dan açılabilir."